Zuinige auto's voor uw gemeente

Als overheid neemt u beslissingen die de toekomst van de volgende generaties bepalen. De levenskwaliteit van de inwoners van uw gemeente is hierbij uw leidraad. Uw wagenpark laten overschakelen op aardgas is zo’n eenvoudige en duurzame maatregel die meteen voelbaar is in uw gemeente. Zo bevordert rijden op aardgas de luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden met 20%. Bovendien is dit initiatief erg zichtbaar in het straatbeeld.

De vervuilende uitstoot veroorzaakt niet alleen een dramatische klimaatopwarming. De afgestoten substanties zorgen ook paatselijk voor een hele hoop gezondheidsproblemen zoals astma, allergieën en ademhalingsziektes die soms dodelijk kunnen zijn.

Een voertuig op aardgas stoot bijna geen fijnstofdeeltjes uit. Tegelijkertijd is de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) en koolwaterstof 50 tot 60% lager dan die van benzine en diesel. Een voertuig op aardgas produceert ongeveer 27 % minder CO2 dan benzine en 12% minder CO2 dan diesel. Bovendien is aardgas dat voortkomt uit biogas 100% hernieuwbaar en gebaseerd op de recyclage van afval.

De auto op aardgas, één van de meest groene en meest eenvoudige maatregelen, is een concreet middel om die doelstelling te bereiken.

De landen die actief aardgas als brandstof ondersteunen, hebben ook een enorme troef om een diverse energievoorraad aan te leggen.

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km