19/01/2015

Colruyt Group opent 14e tankstation voor aardgas voor voertuigen (CNG) in Overijse

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts steunt aardgas als voertuigbrandstof

Bestuurders van aardgaswagens kunnen voortaan tanken bij DATS 24 in Overijse. Het nieuwe CNG-tankstation werd plechtig geopend door Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts en Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group. CNG of compressed natural gas, is voordeliger dan conventionele brandstoffen en heeft een veel lagere impact op milieu en gezondheid. DATS 24, de brandstofleverancier van Colruyt Group, wil de komende jaren een vijftigtal aardgastankstations openen.

Meest ecologische fossiele brandstof

CNG is momenteel de meest ecologische fossiele brandstof op de markt, met het minste impact op mens en milieu. Aardgaswagens stoten tot 27% minder CO2 en 95% minder fijn stof uit dan vergelijkbare wagens op diesel of benzine. Vooral dankzij die minieme uitstoot van fijn stof wordt aardgas met de dag interessanter als voertuigbrandstof. Fijn stof is immers verantwoordelijk voor driekwart van de ziektelast en van de externe kosten veroorzaakt door gezondheidsschadelijke milieufactoren.

Mooi meegenomen is ook dat CNG geen benzeen, kankerverwekkende stoffen en roet uitstoot, geen geurhinder, noch grond- of watervervuiling veroorzaakt. Voorts zijn voertuigen op aardgas tot 75 % stiller dan conventionele auto’s

Lage verbruikskosten en voordelig voor de economie

Aardgas heeft ook economisch potentieel. Door de besparing op de verbruikskosten blijft rijden op aardgas financieel voordelig, ook met de lage dieselprijzen van vandaag. Daarnaast kan een geleidelijke omschakeling naar aardgas onze afhankelijkheid van aardolie helpen verminderen. Bovendien zorgt het extra verbruik van gas dankzij CNG, ervoor dat het bestaande aardgasnetwerk extra rendeert. Een aardgaswagen kan ten slotte ook perfect rijden op biogas en blijft dus een prima investering als dat biogas in de toekomst via het gewone leidingnetwerk beschikbaar zou worden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts betreurt dat er weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan CNG als alternatieve brandstof. “Nochtans profiteren zowel mens als milieu hier erg van. CNG stoot minder fijn stof en CO2 uit dan de conventionele wagens op benzine. Daarom vind ik het belangrijk om hier aanwezig te zijn.”

Uitbouw aardgasnetwerk noodzakelijk

DATS 24 baat momenteel 14 aardgastankstations uit. De brandstofspecialist heeft projecten lopen om dat aantal tegen eind 2015 op te trekken tot 25 en wil de komende jaren nog eens 50 aardgastankstations openen. Daartoe is het wel nodig dat het bestaande aardgasnetwerk verder uitgebreid wordt. 
Jef Colruyt: “We kunnen maar aardgastankstations bouwen op plaatsen waar er aardgas beschikbaar is. Sinds we in 2011 als pionier CNG in de markt zetten, werken we nauw samen met alle betrokken actoren, waaronder diverse overheden. Met de impuls die we vandaag geven, nodigen we iedereen uit om verder te gaan op de ingeslagen weg.”

Stimulansen voor aankoop en gebruik van aardgaswagens nodig

De federale overheid zou ook firmawagens op CNG minder zwaar kunnen belasten. Het voordeel in natura wordt berekend op de catalogusprijs en een aardgaswagen kost 1.000 à 4.000 euro meer dan vergelijkbare diesel- en benzinewagens. De groep denkt ook aan gunstmaatregelen voor bedrijven die hun wagenpark schoner maken. Colruyt Group juicht daarom de inspanningen van EANDIS toe, dat gemeentes en nutsbedrijven helpt hun wagenpark (deels) over te schakelen naar aardgas. Zo heeft de gemeente Overijse net 3 CNG-voertuigen aangekocht.

De gebruikers van CNG-wagens kunnen ook beloond worden, vindt Colruyt Group. De federale overheid zou de accijnzen op aardgas kunnen bevriezen tot er een marktaandeel van 5% bereikt is of CNG-voertuigen vrijstellen bij een eventuele invoering van rekeningrijden. En steden kunnen de stadskern toegankelijk houden voor aardgaswagens, net zoals ze nu al plannen om de meest vervuilende dieselwagens te weren.

1.700 CNG-wagens in België

Begin 2013 reden er in België amper een 200-tal aardgaswagens, begin 2014 waren dat er 650 en momenteel zijn dat er al 1.700. De groei kwam er enerzijds door het grotere aanbod personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Anderzijds moedigde de Vlaamse overheid de aankoop van aardgaswagens aan met een ecologiepremie en een lagere belasting op inverkeerstelling (BIV). En net als vorig jaar geeft de Aardgasfederatie KVBG naar aanleiding van het Autosalon 1.000 euro premie aan wie een CNG-wagen koopt, boven op de condities van de constructeurs. 

Het wagenpark van Colruyt Group telt 250 personenwagens, 20 bestelwagens en 1 vrachtwagen op aardgas.

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km