20/01/2015

Met Electrabel en ILvA kost een volle tank 20 euro

Electrabel en afvalintercommunale ILvA hebben deze ochtend een nieuw aardgastankstation ingehuldigd. Dit nieuwe station met gecomprimeerd aardgas (CNG) bevindt zich op de terreinen van ILvA in de industriezone van Erembodegem, vlakbij de afrit Aalst van de E40. Ook ILvA zal er haar dienstvoertuigen vol tanken met CNG. Het station is eveneens toegankelijk voor het grote publiek.

Dit project past volledig binnen het engagement van de twee partners om het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en groene mobiliteit te stimuleren.

ILvA koos resoluut voor een milieuvriendelijkere mobiliteit en integreerde al een vrachtwagen en een bestelwagen die op aardgas rijden in zijn vloot. Daarnaast zijn 4 huisvuilwagens die op aardgas rijden besteld en is de aankoop van 10 andere vrachtwagens voor inzameling gepland. ILvA zal de eerste klant zijn van het nieuwe tankstation. Dankzij deze investeringen, zullen er bij ILvA jaarlijks gemiddeld 250.000 kilometer op CNG gereden worden. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van schadelijke uitlaatgassen.

Dit lokale partnership sluit ook perfect aan bij de engagementen van Electrabel op het vlak van groene mobiliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot van haar productieactiviteiten. Electrabel baat momenteel 3 andere CNG-stations uit, in Brugge, Berchem en Mechelen, die alle toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Ter herinnering, in Europa zijn gemotoriseerde verplaatsingen goed voor 18 % van de totale uitstoot aan broeikasgassen. Het voordeel van aardgasvoertuigen is dat ze, net als elektrische wagens, minder fijnstof uitstoten en minder lawaai maken. De ontwikkeling van aardgasstations in België zijn een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van deze milieuvriendelijke transportoplossing.

Te noteren: Een tank van 20 kg aardgas heeft een rijbereik van ongeveer 400 Km. De kost hiervoor is ongeveer 20 euro, wat neerkomt op € 0,05 per km.

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km