29/05/2015

Eerste CNG-tankstation in Limburg

Colruyt Group opent 16e tankstation voor aardgas voor voertuigen (CNG) in Hasselt

Burgemeester Hilde Claes en Schepen van Milieu, Energie, Duurzaamheid Joost Venken steunen aardgas als voertuigbrandstof.

(HASSELT – 06/05/15) Vandaag werd het eerste CNG-tankstation in Limburg officieel geopend. Bestuurders van aardgaswagens kunnen voortaan tanken bij DATS 24 in Hasselt (Genkersteenweg). De officiële opening gebeurde door Hasselts burgemeester Hilde Claes, schepen van duurzaamheid, energie en milieu Joost Venken, Jos Liebens, woordvoerder van Infrax en Filip Vanlandeghem, Directeur Expansie van Colruyt Group. CNG of ‘compressed natural gas’, is voordeliger dan conventionele brandstoffen en heeft bovendien een veel lagere impact op het milieu en de gezondheid. DATS 24, de brandstofleverancier van Colruyt Group, wil de komende jaren nog vijftig extra aardgastankstations openen. Naast CNG-stations in Bree en Bilzen investeert DATS 24 in nog verschillende andere Limburgse gemeenten in een CNG-station.

Meest ecologische fossiele brandstof

CNG is momenteel de meest ecologische fossiele brandstof op de markt, met de minste impact op mens en milieu. Aardgaswagens stoten tot 27% minder CO 2 en tot 95% minder fijn stof uit dan vergelijkbare wagens op diesel of benzine. Vooral dankzij die minieme uitstoot van fijn stof wordt aardgas met de dag interessanter als voertuigbrandstof. Fijn stof is immers verantwoordelijk voor driekwart van de ziektelast en van de externe kosten veroorzaakt door gezondheidsschadelijke milieufactoren, véél meer dan bv. passief roken. CNG stoot ook geen benzeen, kankerverwekkende stoffen of roet uit, er is geen geurhinder en het veroorzaakt geen grond- of watervervuiling. Voorts zijn voertuigen op aardgas tot 50 % stiller dan conventionele auto’s.

Lage verbruikskosten en voordelig voor de economie


Aardgas heeft ook economisch potentieel. Door de besparing op de verbruikskosten blijft rijden op aardgas financieel voordelig, ook met de lage dieselprijzen van vandaag. Daarnaast kan een geleidelijke omschakeling naar aardgas onze afhankelijkheid van aardolie helpen verminderen. Bovendien zorgt het extra verbruik van gas dankzij CNG ervoor dat het bestaande aardgasnetwerk extra rendeert. Een aardgaswagen kan ten slotte ook perfect rijden op biogas en blijft dus een prima investering als dat biogas in de toekomst via het gewone leidingnetwerk beschikbaar zou worden.

“Zolang het aantal wagens toeneemt – en dat doet het – zijn voertuigen op CNG op dit ogenblik het meest milieuvriendelijke alternatief op de markt”, zegt Hasselts schepen voor Duurzaamheid, Energie en Milieu Joost Venken. “Dat Limburg en Hasselt nu een station hebben waar de brandstof getankt kan worden, zal er mede toe leiden dat het aantal wagens op CNG stilaan toeneemt. Dat is dus zeker toe te juichen.”

Uitbouw aardgasnetwerk noodzakelijk

DATS 24 baat momenteel 16 aardgastankstations uit. De brandstofspecialist heeft projecten lopen om dat aantal tegen eind 2015 op te trekken tot 25 en wil de komende jaren nog eens 50 aardgastankstations openen.

Filip Vanlandeghem: “We willen vanuit DATS 24/Colruyt Group CNG toegankelijk maken voor iedereen. Sinds we in 2011 als pionier CNG in de markt zetten, werken we nauw samen met alle betrokken actoren, zoals Infrax en diverse overheden. We nodigen iedereen dan ook uit om verder te gaan op de ingeslagen weg.”

Stimulansen voor aankoop en gebruik van aardgaswagens nodig

De federale overheid zou ook firmawagens op CNG minder zwaar kunnen belasten. Het voordeel in natura wordt berekend op de catalogusprijs en een aardgaswagen kost 1.000 à 3.000 euro meer dan vergelijkbare diesel- en benzinewagens. De groep denkt ook aan gunstmaatregelen voor bedrijven die hun wagenpark schoner maken. Colruyt Group juicht daarom de inspanningen van distributienetbeheerders toe, dat gemeentes en nutsbedrijven helpt hun wagenpark (deels) over te schakelen naar aardgas.

Burgemeester Hilde Claes wist in de marge van de opening te melden dat haar stad er aan denkt om op termijn een bestelwagen op CNG aan te kopen. “Als overheid kan je niet zomaar een garage binnenstappen en er een wagen uitkiezen, maar de aanbestedingsprocedure wordt opgestart. Een van de extra voordelen van zo’n model op CNG is dat je het kan stallen in een ondergrondse parkeergarage, zodat het voertuig moeiteloos onder een van de stadsgebouwen geparkeerd kan worden.”

De gebruikers van CNG-wagens kunnen ook beloond worden, vindt Colruyt Group. De federale overheid zou de accijnzen op aardgas kunnen bevriezen tot er een marktaandeel van 5% bereikt is of CNG-voertuigen vrijstellen bij een eventuele invoering van rekeningrijden. En steden kunnen de stadskern toegankelijk houden voor aardgaswagens, net zoals ze nu al plannen om de meest vervuilende dieselwagens te weren.

2.000 CNG-wagens in België

Begin 2013 reden er in België amper een 200-tal aardgaswagens, begin 2014 waren dat er 650 en momenteel zijn dat er al 2.000. De groei kwam er enerzijds door het grotere aanbod personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Anderzijds moedigde de Vlaamse overheid de aankoop van aardgaswagens aan met een ecologiepremie en een lagere belasting op inverkeerstelling (BIV). Het wagenpark van Colruyt Group telt 300 personenwagens, 20 bestelwagens en 1 vrachtwagen op aardgas.

Meer informatie:

Jan Derom, persverantwoordelijke Colruyt Group

0473 92 45 10 - jan.derom@colruytgroup.com

Maarten Van Houdenhove, Marketing Manager DATS 24
0497/51.21.48 - maarten.vanhoudenhove@dats24.be

Jos Libens – Communicatie Infrax

M 0495 58 64 99 - Jos.Liebens@infrax.be

Joost Venken - schepen van duurzaamheid, energie en milieu
0497 24 54 23 – joost.venken@hasselt.be

Hilde Claes - Burgemeester
0477 88 51 88 – hilde.claes@hasselt.be

Over DATS 24

DATS 24 (Discount Automatic Tanking Service) biedt sinds 1972 kwaliteitsbrandstoffen van grote petroleumleveranciers voor lage prijzen.

DATS 24 staat voor slim tanken. Zo liggen 70 % van de tankstations naast winkels van Colruyt Group. Klanten kunnen op dezelfde plaats winkelen en tanken, zodat ze tijd winnen en kilometers besparen. De brandstofleverancier geeft zijn klanten tips om milieu- en budgetvriendelijk te rijden. Zo kunnen ze aan elk tankstation gratis hun banden oppompen, omdat een correcte bandenspanning veiliger en zuiniger is.


DATS 24 is in België de pionier in de commercialisatie van CNG (Compressed Natural Gas), aardgas voor voertuigen. Wagens op aardgas stoten 95 % minder fijn stof uit dan voertuigen op benzine of diesel. Ook hun CO2-uitstoot ligt veel lager. Aardgas is bovendien tot 40 % goedkoper dan diesel. Van zijn 105 tankstations heeft DATS 24 er al 16 uitgerust met aardgas. DATS 24 wil op termijn groeien naar een 200-tal stations in België.

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km