16/11/2015

Start van het Vlaams LNG Platform op 3 december in Gent!

Op 3 december 2015 start het Vlaams LNG Platform met een eerste bijeenkomst in Ghelamco Arena - Gent.
Het Platform werkt aan de introductie van LNG (vloeibaar aardgas) als nieuwe, schonere en stillere brandstof voor industrie, wegtransport en scheepvaart.

Klimaatverandering door uitstoot van olie gerelateerde verbrandingsmotoren is een uitdaging. Bij verbranding van aardgas is de uitstoot van fijn stof en NOx verwaarloosbaar ten opzichte van olie gerelateerde producten.

Aardgas voor personenwagens is stilaan bekend bij eindgebruikers. Aardgas voor zware motoren in vrachtwagens en scheepvaart is niet bekend. Het platform wil daar verandering in brengen.

Het Vlaams LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen bij het gebruik van LNG voor industrie, wegtransport en scheepvaart (zeegaand en binnenvaart).

Het Platform ontstaat vanuit de privé sector en heeft ook tot doel als gesprekspartner voor de overheid te fungeren.

Transport is per definitie grensoverschrijdend. En dat vooral vanwege de Europese milieuwetgeving, vastgelegd in Europese richtlijnen. Europa stimuleert industrie en vervoerders te kijken naar alternatieve technologieën en technieken om hun activiteiten schoner te maken.
De Europese Commissie steunt de invoering van LNG, o.a. door de tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit te breiden, voor scheepvaart en vervoer over de weg. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van olie. Hiervoor wordt LNG als brandstof gestimuleerd. De Vlaamse regering heeft deze richtlijnen overgenomen in haar beleid.

Locatie: Ghelamco Arena, Gent.
14:30 – 17:30, aansluitend netwerkmoment, persbabbel met drankje en hapje.
korte presentaties van 15 minuten van relevante thema’s in verband met LNG.


Meer informatie www.vlaamslngplatform.com of via Jan Van Houwenhove 0474 290188.

Steunbetuigingen:

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw
FEBIAC - TVL
ngva.be (natural gas vehicle association)
KVBG (Koninklijke vereniging van Belgische gasvaklieden).

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km