14/03/2016

CNG wagens: Meer dan 600 premies toegekend ter gelegenheid van het Autosalon 2016

Ter gelegenheid van het Autosalon kende de KVBG of de aardgasfederatie een premie tot 1.000 euro toe bij aankoop van een aardgasvoertuig door een onderneming of particulier. In combinatie met de commerciële acties van de constructeurs bood dit een unieke kans om over te schakelen op een milieuvriendelijkere manier van transport. Volgens onze laatste telling werden tijdens de actie meer dan 600 premies toegekend in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Een geloofwaardig en gemakkelijk te implementeren alternatief is beschikbaar in een milieucontext die meer en meer wordt gekenmerkt door smogalarm en de strijd tegen het broeikaseffect. In het kader van gelijkaardige acties werden in 2014 en 2015 meer dan 1.100 voertuigen besteld, door bedrijven en particulieren.

Een voertuig op gecomprimeerd aardgas (CNG) stoot bijna geen fijnstofdeeltjes uit. De uitstoot van stikstofoxiden (NOX) is tot 60% lager dan die van benzine of diesel en een aardgaswagen produceert bovendien gemiddeld 20% minder CO2. Een CNG-wagen is dus zowel goed voor de gezondheid als voor het milieu, eveneens als we rekening houden met de uitstoot tijdens de productie en distributie van aardgas. Dit maakt voor de komende decennia van aardgas de gedroomde overgangsbrandstof voor mobiliteit in afwachting van de overschakeling naar nog meer hernieuwbare brandstoffen zoals bijvoorbeeld biomethaan. De compatibiliteit van de voertuigen op aardgas met 100% hernieuwbaar biomethaan of met synthetisch gas opent bovendien nieuwe mogelijkheden voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in de toekomst.

Met aardgasvoertuigen beschikken wij vandaag in België en Europa over een mobiliteitsoplossing voor alle segmenten van het transport - personenwagens, vracht- en bestelwagens, bussen, scheepsvaart. en het is bovendien de hybride technologie met de grootste autonomie (aardgas- en benzinetank zijn samen vaak goed voor een rijbereik van meer dan 1.000 km).

Vandaag produceren 10 automerken CNG-wagens vanuit de fabriek, een aantal andere merken stellen ook nieuwe retrofit modellen voor. Bovendien komen er in 2016 iedere maand ten minste 2 vulstations bij en motiveert de Vlaamse overheid de aankoop van CNG-wagens met een vrijstelling van BIV en verkeersbelasting tot en met 2020.

Het succes van KVBG’s premie-actie gekoppeld aan de ondersteunende maatregelen vanuit de Vlaamse overheid, heeft de aankoop van meer dan 600 CNG-wagens gestimuleerd en dit voor zowel de particuliere markt als voor ondernemingen. Daarmee dynamiseren we de tot nog toe eerder secundaire markt van aardgasvoertuigen: Tijdens de eerste twee maanden van 2016 werden er meer dan 1.000 aardgasvoertuigen besteld, dit is evenveel als over het gans jaar 2015.

Dit bewijst dat zowel particulieren als ondernemingen bereid zijn de stap te maken naar alternatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. De gemeenten en lokale besturen kunnen ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen zoals het geval is in Vlaanderen, met de samenwerking van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Er worden vandaag net geen 200 aardgasvoertuigen gebruikt door Vlaamse gemeenten.

De huidige interesse van de stad Charleroi voor een geleidelijke overschakeling van de stedelijke vloot naar aardgasvoertuigen met de ondersteuning van de lokale distributienetbeheerder Ores is ook een mooi signaal naar de Waalse steden en gemeenten alsook de ondernemingen: aardgasmobiliteit kan zich ook ontplooien in het zuiden van het land. Een reeks Waalse CNG-stations zullen in de komende maanden de deuren openen o.a. in Gosselies, Moeskroen en Dour. In de komende weken zal België zijn 50ste aardgastankstation kunnen vieren.

NGVA.be werd gelanceerd door de belangrijkste NGV-stakeholders die in België actief zijn (aardgasleveranciers aardgastransport- en distributienetbeheerders, gasmaatschappijen, exploitanten van tankstations en federaties van de automobielsector) en wordt beheerd door de KVBG, de Belgische aardgasfederatie die de aardgasnetbeheerders verenigt. NGVA.be, ijvert voor de uitbreiding van aardgas als brandstof (zowel LNG als CNG) in België en voor een steeds groter netwerk van leverpunten.

Didier Hendrickx | NGVA.be
didier.hendrickx@argb.be

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km