28/04/2016

Aardgas in mobiliteit : De kaap van 50 stations in België is bereikt!

Er gaat geen maand meer voorbij zonder opening van meerdere nieuwe aardgas tankstations. CNG opent zijn deuren in ons land. Alleen al in april spreken we van nieuwe stations in Gosselies, Opwijk en Antwerpen, wat het totaal van tankstations die CNG aanbieden op meer dan 50 brengt. Een zeer snelle ontwikkeling die aangemoedigd werd door het toekennen van meer dan 600 premies voor de aankoop van een aardgasvoertuig ter gelegenheid van het Autosalon door de distributie-netbeheerders. Een bijkomend motiverend argument voor particulieren en bedrijven in Vlaanderen is de vrijstelling van BIV en jaarlijkse rijtaks sinds begin van het jaar en dit tot eind 2020. Maar laten we zeker niet vergeten dat ook de constructeurs meer inzetten op de promotie van aardgasvoertuigen en ook hun gamma CNG voertuigen uitbreiden.

Eind maart 2016 reden er al meer dan 3.300 aardgasvoertuigen rond op Belgische wegen, of een verhoging van meer dan 500% sinds eind 2013! Opdat aardgas als brandstof zich echt kan ontwikkelen in mobiliteit heeft men eveneens een proactieve politiek nodig komende van de uitbaters van tankstations. Exploitanten zoals DATS24 en Engie, die de laatste 10 jaar reeds een pioniersrol vervullen op vlak van CNG in België, schakelen over naar een hogere versnelling: Vandaag baten deze laatsten alleen al bijna 40 stations uit en voorzien zij er een 50-tal bijkomende tegen eind 2018. Met de inhuldiging van het DATS24 station in Gosselies is vandaag een tweede uitbater van CNG-stations actief in Wallonië, DATS24 voorziet op korte en middenlange termijn een uitbreiding van het netwerk in het zuiden van het land. Dit vierde station in Wallonië zal later dit jaar al opvolging krijgen door DATS24 en Enora. Ook nieuwe spelers zoals Pitpoint en Q8 startten CNG-stations in België sinds 2015.

Het uitvoeren en uitwerken van actieplannen op regionaal en federaal vlak in het kader van de EU-richtlijn 2014 rond alternatieve brandstoffen moet in de komende jaren de ontwikkeling van aardgas in mobiliteit nog meer activeren en zowel gecomprimeerd als vloeibaar aardgas positioneren als een innovatieve oplossing voor mobiliteit naar zowel de consument als de onderneming en de overheid. CNG is ook een geleidelijke transitie naar hernieuwbare energieën zoals we al zien in onze buurlanden met het gebruik van biogas in CNG-wagens. Deze energie kan bijdragen tot een significante daling van de CO2 emissies (wereldwijde vervuiling) alsook de uitstoot van NOx en fijn stof (lokale vervuiling).

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km