20/06/2014

Spectaculaire stijging elektrische en CNG-wagens

In de loop van de eerste 4 maanden van dit jaar zijn de inschrijvingen van nieuwe voertuigen met alternatieve aandrijvingen en brandstoffen sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2013, zo laat sectororganisatie Febiac weten.

Voor elektrische wagens was dit van 55 naar 385 stuks (+600%), voor CNG-wagens van 54 naar 366 stuks (+578%) en hybride wagens met ook een benzinemotor was er een stijging van 46% tot 2.942 stuks opgemetende vorige maanden.

Nieuwe modellen en korting op CNG-wagens

"Alleen dieselwagens met een hybride aandrijving kennen een achteruitgang van 20% wegens het beperkte aanbod modellen dat op het ogenblik op de markt is. De vooruitgang komt er na twee opeenvolgende jaren waarin de verkoop van die schone auto's gedaald is. Eerst zagen we in 2012, nadat de korting op factuur eind 2011 afgeschaft was, een sterke daling van de inschrijvingen van auto's met een hybride aandrijving, vooral bij de particulieren die van de korting gebruik konden maken. Daarna stelden we in 2013 hetzelfde fenomeen vast bij de elektrische auto's, nadat eind 2012 de belastingvermindering daarvoor afgeschaft was. Begin 2014 is de trend duidelijk omgekeerd. Bij de elektrische auto's is het succes hoofdzakelijk te wijten aan de recente introductie van enkele nieuwe modellen. De wagens die door CNG aangedreven worden, konden tot eind februari dan weer rekenen op een premie van 2.000 € die Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) bij aankoop van zulk een auto aanbood. Een premie die sommige merken nog verdubbelden of verdrievoudigden." duidt Febiac.

Vertrouwen van consument belangrijk

FEBIAC hoopt dat het huidige succes van enkele specifieke modellen het vertrouwen van de consument zal versterken en hoe langer hoe meer mensen zal overhalen om voor die schone modellen te kiezen. Ook is er een duidelijke vraag naar meer oplaad- en tankinfrastructuur: "Omdat er echter geen beleid is om de infrastructuur te ontwikkelen, en er ook geen structurele belasting is die de consument naar die schonere producten stuurt, is FEBIAC er niet van overtuigd dat die groei zich in de loop van de volgende maanden en jaren zal voortzetten. De nieuwe regeringen moeten dus de innovatieve technologieën steunen door een wettelijk kader te creëren dat die technieken helpt om op de markt door te dringen en dat het mogelijk maakt om de maatschappelijke doelstellingen voor 2020 en daarna op het vlak van luchtkwaliteit en CO2-uitstoot te halen."

(Bron: Febiac)

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km