07/07/2017

Aardgas als brandstof zet zijn ontwikkeling voort in België: DATS24 opent haar 50ste CNG station in Dour

Dats24, de voornaamste uitbater van aardgas tankstations in België huldigde deze vrijdag 7 juli, zijn 50ste CNG-station in. Deze inhuldiging vond plaats in Dour in het bijzijn van Waals Minister van Mobiliteit, Carlo Di Antonio. Dit 11de station in Wallonië is eveneens een signaal dat aardgas als brandstof zich ook ontwikkeld in het zuiden van het land daar waar Vlaanderen reeds volop startte met CNG in het begin van dit decennia. Hiermee komen we in België ook aan een totaal van meer dan 80 operationele aardgas tankstations waarmee vandaag al 7.000 voertuigen worden bevoorraad. Het aantal personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens op CNG bedroeg 650 eind 2013. Een sterke evolutie die bereikt werd door de gezamenlijke initiatieven van zowel de transport- en distributienetbeheerders alsook de uitbaters van tankstations. Een dertigtal nieuwe stations zouden daarenboven operationeel zijn tegen midden 2018 dankzij verschillende uitbaters (Dats24, Pitpoint, Enora, Ecofillco).

De recent gepubliceerde studie van NGVA Europe “Greenhouse gas intensity of natural gas” toont aan dat aardgas, in geval van een Well-to-Wheel analyse, de uitstoot van broeikasgassen bij personenwagens met 23% verlaagt ten opzichte van benzine en met 7% in vergelijking met dieselwagens. Wat betreft het wegtransport is deze verlaging ten opzichte van diesel 16% voor CNG en tot 15% voor LNG. Wanneer men echter beroep doet op biomethaan zijn de resultaten nog indrukwekkender: door 20% hernieuwbaar gas aan aardgas toe te voegen verlaagt men de uitstoot van broeikasgassen met 40% in vergelijking met brandstoffen op basis van petroleum.

Dats24 onderlijnt: “mobiliteit op aardgas biedt én milieubewust rijden, én een hoog rijplezier met bovendien een actieradius die een veelvoud is van rijden op elektriciteit. Voor iemand die zoekt naar betaalbaar en milieuvriendelijk alternatieven voor diesel maar afhaakt op de aankoopprijs en de beperkte actieradius van elektriciteit is hybride rijden op aardgas dus de logische keuze.”

De Waalse regering geeft steun voor de aankoop van CNG wagens door publieke instellingen. Net zoals CNG wagens in Vlaanderen van een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse rijtaksen genieten zou een soortgelijke maatregel ook een welkome motivatie betekenen voor Waalse en Brusselse particulieren om de stap te nemen. Meer en meer Waalse gemeenten schakelen mede dankzij regeringssteun over naar CNG. Daarnaast kan ook een gereglementeerd en financieel kader de ontwikkeling van biomethanisatie voor mobiliteit aanmoedigen en zodoende snel en aanzienlijk de verlaging van de CO2 uitstoot in de transportsector bevorderen. Hiermee beantwoorden we aan twee primaire doelstellingen dat België vastlegde in het kader van het klimaatakkoord van Parijs (december 2015): de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 15% in 2020 ten opzichte van 2005 en de productie van hernieuwbare energie verhogen tot 13% (10% hernieuwbare energie in de transportsector). De Europese Commissie heeft daarenboven als objectieven vastgelegd om in 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 en de doelstelling om 27% van het totale energieverbruik hernieuwbaar te maken. Een ambitie die we zouden moeten terugvinden in het Belgisch interfederaal energiepact en waarvan gas als energiebron, aardgas of hernieuwbaar, het succes ervan kan vergemakkelijken.

Link naar persbericht DATS24

Oudere berichten

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km