De Belgische Associatie
voor wagens op aardgas

NGVA is de afkorting ‘Natural Gas Vehicle Association’. In 2011 werd het NGV-platform gelanceerd door de belangrijkste NGV-stakeholders die in België actief zijn: gasmaatschappijen, exploitanten van tankstations en federaties van de automobielsector.

Het NGV-platform werd sindsdien beheerd door gas.be, de Belgische aardgasfederatie die aardgastransport- en distributienetbeheerders verenigt. Sinds het voorjaar van 2014 is het NGV-platform omgevormd tot NGVA.be.

NGVA.be is actief op verschillende vlakken om het gebruik van aardgas als brandstof (zowel LNG voor vrachtwagens als CNG voor personen- en bestelwagens) uit te breiden en over een adequate bevoorradingsinfrastructuur voor voertuigen te beschikken.

We informeren particulieren, ondernemingen en overheidsinstellingen over de mogelijkheden die NGV's bieden op economisch en ecologisch vlak. Het Platform neemt deel aan Autosalons voor particulieren of ondernemingen en is lid van het Platform Mobiliteit dat werd opgericht onder toezicht van de FOD.

We hebben een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van een nationaal actieplan voor alternatieve brandstoffen in het kader van de Europese strategie ‘Clean Power for Transport’ en van de richtlijn inzake de infrastructuur en de voertuigen op aardgas en elektriciteit.

We ijveren bij de verschillende overheden voor een gunstig fiscaal tarief door de ecologische voordelen van deze oplossing te benadrukken in de strijd tegen het broeikaseffect en tegen lokale vervuiling.

Dit bevordert het ontstaan van aardgasstations: homologatie, onderhoud en controle van de voertuigen, technische voorschriften voor de CNG- en LNG- tankstations, metrologie, ...

Fluxys, Electrabel, Eni Distrigas, Ores, Eandis, Infrax, Resa Tecteo, Sibelga, Dats24, Ecofillco, Drive Systems, Febiac, Federauto, Febetra

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km