Zuinige auto's op aardgas

We willen allemaal onze ecologische voetafdruk verkleinen. Sommige eenvoudige maatregelen kunnen een groot effect hebben op het leefmilieu zonder dat er aan comfort moet worden ingeboet. Met rijden op aardgas is er een groen initiatief binnen handbereik van elk gezin.

De vervuilende uitstoot veroorzaakt niet alleen een dramatische klimaatopwarming. De afgestoten substanties zorgen ook plaatselijk voor een hele hoop gezondheidsproblemen zoals astma, allergieën en ademhalingsziektes die soms dodelijk kunnen zijn.

Een voertuig op aardgas stoot bijna geen fijnstofdeeltjes uit. Tegelijkertijd is de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) en koolwaterstof 50 tot 60% lager dan die van benzine en diesel. Een voertuig op aardgas produceert ongeveer 27 % minder CO2 dan benzine en 12% minder CO2 dan diesel. Bovendien is aardgas dat voortkomt uit biogas 100% hernieuwbaar en gebaseerd op de recyclage van afval.

De auto op aardgas, één van de meest groene en meest eenvoudige maatregelen, is een concreet middel om die doelstelling te bereiken.

De landen die actief aardgas als brandstof ondersteunen, hebben ook een enorme troef om een diverse energievoorraad aan te leggen.

Bereken uw besparing bij rijden op aardgas

l/100km